Magnetické stoly a systémy

Detekční suspenze koncentráty a prášky HELLING

 • 1717

  HELLCHAIN 1400

  1717

  Jednoduchý, ale velice efektivní systém pro kontrolu spoje článku řetězů. Může být použit ve výrobních závodech, nebo přímo v provozu !

  Testování řetězů podle DIN a UVV * německých předpisů pro prevenci pracovních úrazů. Testujete již podle DIN 685 odst. 5 nebo UVV 18.4? Nosné řetězy, řetězové závěsy musí být testované po každé třetí vizuální kontrole po minimálně 3 letech provozu podle normy DIN 685 kapitola 5 odstavec 4.3.1. Kapitola 26 odst. 3 nařízení č.. 18.4 a to pomocí magnetické metody!! Řetězy jsou důležité bezpečnostní prvky, kvalita a homogenita článků je velice důležitá, sebemenší poškození může mít fatální následky. Každý řetěz je tak silný, jako je silný jeho nejslabší článek!!

  Prospekt (CZ)