WiKi-SCAN™

WiKi-SCAN™
WikiScan je přenosný, bezkontaktní systém kontroly svarových housenek a spojů, který využívá nejmodernější technologii laserových senzorů k měření geometrických vlastností pro zlepšování procesů a kontrolu kvality.
Jednoduše, zaměřením laserového ukazatele na kontrolovaný svar a stisknutím tlačítka, obsluha rychle získá měření, která jsou automaticky porovnávána s předem stanovenými prahovými hodnotami na základě konkrétních platných svařovacích standardů.
Ruční inspekční systém WikiScan je navržen tak, aby zlepšil spolehlivost a rychlost kontroly svarů ve výrobních odvětvích, jako jsou ocelové konstrukce, stavba lodí, automobilový a vojenský průmysl a v jakýchkoli jiných průmyslových aplikacích, kde je důležité přesné hodnocení kvality svaru.
K dispozici jsou okamžité výsledky Go / No-Go a také uložené obrázky a výsledky, které lze později vytisknout pro dokumentaci v tištěné podobě nebo analyzovat pomocí nástroje SPC.

WIKI 1
wiki2

Funkce:
• Uživatelsky přívětivý díky integrovaným funkcím videa a porovnání:
bodování, snímky a měření
• Porovná měření s nastavenými tolerančními limity
• Fotografuje spojů nebo svarů pro dokumentaci
• Zoom umožňuje pozorování a měření poréznosti, prasklin a rozstřiku
• Ukládá až 16 GB výsledků kontroly
• Připojení hlasové a písemné poznámky k inspekčnímu záznamu
• Osvětlená oblast svaru pro snazší pozorování
• Export výsledků do tabulky pro další analýzu, jako je SPC

Výhody:
• Jednoduché ovládání Wiki-Scan
• Revize v reálném čase pro rychlé vyhodnocení spoje nebo svaru
• Kritické parametry, jako je převýšení, zápaly a praskliny, lze
rychle měřit
• Nadměrné svařování lze kvantifikovat, takže může být zkrácena doba
svařování a spotřeba energie.
• Můžete zkontrolovat jakýkoli svar, na který dosáhnete

WiKi-SCAN™
Adapter Data Sheet