Basic

BASIC

Obecně

Jedná se o přípravný kurz na Základní zkoušku – BASIC. Tuto zkoušku skládá uchazeč, který usiluje o první Metodovou certifikaci ve stupni 3. Bez této zkoušky nemůže uchazeč po úspěšném složení Metodové zkoušky zažádat o vystavení certifikátu ve stupni 3. Tuto zkoušku skládá uchazeč pouze jednou, za předpokladu, že první Metodovou zkoušku vykoná do 5-ti let od spěšného složení Základní zkoušky. Doporučuje se, aby Základní zkouška byla složena jako první. Zkouška je písemná – forma test a zaměřuje se na tři oblasti:

část A)    základní technické znalosti z nauky o materiálech, výrobních technologiích.
část B)    znalost certifikačního a kvalifikačního systému, založeného na normě ČSN EN 9712.
část C)    obecný přehled o NDT metodách. Vyučujeme standardní kombinaci metod RT, UT, MT a PT
dle požadavků pro stupeň 2. Uchazeč si může zvolit i vlastní kombinaci metod, ale jedna z nich musí být vždy objemová: UT nebo  RT.

Rozsah kurzu

  • BASIC – 40 vyučovacích hodin

 

Potřebné znalosti uchazeče pro kurz

  • Na kurz se může přihlásit uchazeč s jakýmkoliv stupněm vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské atd.), který by měl umět:
  • matematiku – trojčlenka, řešení rovnic, goniometrické funkce, zlomky
  • fyziku – úroveň středoškolská
  • elektřinu a magnetizmus – základní znalosti
  • chemii – chemické značky zejména kovů a základní znalosti

Zdravotní požadavky na uchazeče

  • Zrakové schopnosti: doporučujeme, aby každý uchazeč před nástupem na kurz měl ověřené zrakové schopnosti. Formulář.

Zrakové schopnosti

Každý uchazeč a posléze i plně kvalifikovaný a certifikovaný pracovník musí splňovat předepsané požadavky na zrakové schopnosti. Tyto zrakové schopnosti je nutno prokázat dokumentovaným dokladem, kterým, prokáže pracovník že:

  • Má dostatečnou schopnost vidění na blízko, která se prokazuje čtením minimálně Jeager testu číslo 1 nebo písma Times Roman 4,5 (výška písma je 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima s korekcí nebo bez korekce.
  • Schopnost vidění barev musí být dostatečná tak, aby pracovník rozeznal a rozlišoval kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.

Toto dokumentované ověření zrakové schopnosti musí být provedeno nejméně jednou ročně.

Z kurzu MT jsou vyloučeni uchazeči s kardiostimulátorem.

Termíny kurzů

Kvalifikační zkoušky

Zkoušky: Jsou vypisovány do 10-ti dnů po ukončení kurzu a realizovány ve školicích střediscích.

Absolventi se také mohou přihlásit ke zkouškám, které se pořádají ve zkušebním středisku QC Plzeň v termínu dle plánu zkoušek (vizwww.qc.cz).

Konzultace

Vypisovány na základě požadavku

Certifikát

Certifikát: vydává po splnění všech kvalifikačních náležitostí a na základě Vámi podané žádosti APC a SECTOR Cert. (Volba je na uchazeči).

Přihláška

Ceny kurzů

Jsou zaslány na vyžádání.

Kontakt

Máte zájem o školení přímo ve vaší firmě? Nevyhovují Vám vypsané termíny kurzů? Neváhejte nás kontaktovat.  skoleni@papco.cz