Zkouška vířivými proudy

GE Inspection Technologies firma je předním vývojářem v oblasti EC testování, přístroje a snímače pro průmyslové aplikace určené pro povrchovou a podpovrchovou defektoskopii a třídění kovů. GE Inspection Technologies EC (NDT) a jejich řešení bude splňovat i ty nejnáročnější požadavky a poskytuje produktivitu, kvalitu a bezpečnost.

Metoda vířivých proudů se používá pro zkoušení elektricky vodivých materiálů a má různé oblasti použití. Nejčastěji se používá při kontrole hutních polotovarů, při provozních kontrolách trubkových tepelných výměníků, dále v letectví a automobilovém průmyslu. Metoda patří mezi tzv. povrchové metody: To znamená, že je nejčastěji používána k hledání povrchových vad. Lze však hledat také vady v určité hloubce pod povrchem, měřit tloušťku nevodivých povlaků, nebo třídit materiály na základě chemického složení nebo tepelného zpracování.