Waygate Technologies Robotics

BIKE
Platforma BIKE představuje skutečně ultramobilní
inspekční nástroj. Tam kde klasické inspekční systémy dosahují svých limitů, tam začíná pole působnosti BIKE platformy.
Bike platforma slouží k inspekci
potrubí, výfuků, tlakových nádob nebo tepelných
výměníků,plynových turbín nebo vodních elektráren atd.
pomocí výkonného videooptického systému. Dalším
způsoby inspekce je kontrola Instalací ultrazvukového
modulu, se z platformy stává zařízení pro měření tlouštěk včetně lineárního skenu.
rvi

FAST RVI
FAST RVI umožňuje kontrolovat místa, která jsou běžně pro člověka nedostupné. Současně umožňuje dosáhnout větší pokrytí kontrolované plochy, umožňuje kontrolu za různými překážkami. Možnost plánování dráhy a navigace zařízení zajišťují spolehlivé a reprodukovatelné výsledky kontroly. S tímto systémem odpadá potřeba vstupu člověka do uzavřených prostor (nádoby, zásobníky). Odpadá tak nutnost nákladných opatření souvisejících s přípravou na vstup do takových prostor, s přípravou hodnocení rizika nebo s potřebou druhé osoby kontrolující inspektora v nádobě.
• Silné magnetické kolečka pro kontrolu nad hlavou
• Jednoduchá úprava pro různé typy kamer
• Top view kamera & osvětlení pro navigaci
• Jednoduché ovládání a uživatelské rozhraní