MT

MT – Metoda magnetická prášková

Obecně

Magnetické práškové metody umožňují zjišťování povrchových nebo těsně pod povrchem ležících necelistvostí ve feromagnetických materiálech. Jsou vhodné především pro detekci vad plošného charakteru – trhliny, studené spoje, struska, přeložky materiálu apod.

Princip metody

Během zkoušky je díl zmagnetován buď přímo (průchodem elektrického proudu) nebo nepřímo (vnějším zdrojem magnetického pole) například v cívce nebo pomocí elektromagnetu. Pokud se nachází ve zmagnetovaném předmětu povrchová necelistvost kolmá k magnetickým siločárám, magnetické siločáry vystoupí na povrch a vzniká tzv. rozptylový magnetický tok. Siločáry na zkoušeném povrchu nad trhlinou se zakřiví do oblouku a za použití magnetické suspenze nebo magnetického prášku se tyto částečky železa přichytí na siločáry magnetického pole a nad trhlinou vytvoří magnetickou indikaci, která může být pozorována. Podle typu použitého detekčního prostředku rozdělujeme metody na barevné a fluorescenční.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.