PT

PT – Metoda kapilární

Obecně

Touto metodou nedestruktivního zkoušení lze identifikovat pouze vady v povrchových vrstvách materiálu (např. póry, zápaly, studené spoje, trhliny apod.). Metoda je z fyzikálního hlediska založena na tzv.kapilárních jevech (povrchovém napětí, viskozitě, krajovém úhlu, kapilární elevaci) zkušebních kapalin (penetrantů a vývojek).

Princip metody

Kapilární metoda využívá charakteristické vlastnosti kapilárních kapalin. Princip metody spočívá ve vzlínavosti a smáčivosti jednotlivých kapalin – penetrantů, jejich barevnosti a fluorescence. Na povrch zkoušeného materiálu je nanesena kapalina – penetrant, která vniká do vad povrchu. Po následném odstranění přebytku penetrantu a nanesení kontrastní vývojky dochází ke vzlínání penetrantu zbylého v povrchových vadách. Ten pak na vývojce nanesené na zkoušený povrch vytvoří barevnou indikaci vady.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.