RT

RT – Metoda prozařováním

Obecně

Tato metoda slouží především pro zjišťování vnitřních objemových vad – typů pórů, dutin, vměstků, staženin nebo studených spojů. Používá se hlavně pro kontrolu odlitků a svarů. Metoda je také nejvíce využívána pro svou průkaznost díky trvalému obrazu vnitřních vad materiálů.

Princip metody

Fyzikální princip metody spočívá v průchodnosti ionizujícího záření hmotou kontrolovaného materiálu a v následném zviditelnění záření za materiálem pomocí vhodného detektoru. Toto záření se průchodem materiálem zeslabuje a v místě vady je zeslabení menší, tedy v místě vady projde materiálem větší množství záření. Vady jsou pak na filmu znázorněny jako více exponované – tedy tmavší místa s větším zčernáním. Při následném prosvícení vyvolaného filmu negatoskopem lze tyto vady rozpoznat a vyhodnotit. K radiografickému zkoušení se používá rentgenové záření, záření gama. Ochrana před ozářením spočívá v minimalizaci absorbované dávky podle zákonem stanovených předpisů.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.