UT

UT – Metoda kontroly ultrazvukem

Obecně

Ultrazvukovou metodou lze velice dobře zjišťovat především plošné vady – trhliny, praskliny,  kořenové neprůvary, studené spoje apod. Metoda se používá ke kontrole výkovků, svarů, trubek a také umožňuje měření tloušťky či struktury materiálu nebo zjišťování úbytku materiálu. Touto metodou lze získat rovněž informace o poloze a velikosti vady.

 

Princip metody

Podstatou UT metody je ultrazvuková vlna vyslaná do kontrolovaného materiálu, která se odrazí od každé nehomogenity v daném materiálu. Nehomogenitou se pak rozumí jakákoli vnitřní i povrchová vada. Nejpoužívanější ultrazvukovou metodou je metoda odrazová impulsová. Do zkoušeného materiálu je pomocí sondy a přes akustickou vazbu vysílán krátký ultrazvukový impuls, který se na přístroji zobrazí jako vstupní signál. Po průchodu materiálem se tento signál vrátí zpět do sondy a na přístroji se objeví jako koncové echo. V případě, že tento ultrazvukový impuls narazí na nehomogenitu (vadu), tak se odrazí zpět dříve a zobrazí se pak jako vadové echo, které je na přístroji vždy mezi vstupním signálem a koncovým echem.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.