VT

VT – Metoda vizuální

Je jednou z nejjednodušších nedestruktivních metod. Spočívá ve vizuální kontrole povrchu materiálů, svarů, výrobků, odlitků a výkovků. Používají se dvě metody vizuální kontroly:

  1. metoda přímá – vizuální zkoušení s nepřerušeným průběhem paprsků mezi okem pozorovatele a zkoušenou plochou. Toto zkoušení se provádí bez pomůcek, a nebo s pomůckami , jako jsou zrcadla, čočky, endoskopy nebo přístroje s optickými vlákny.
  2. metoda nepřímá – vizuální zkoušení s přerušeným průběhem paprsků mezi okem pozorovatele a zkoušenou plochou. Nepřímé vizuální zkoušení zahrnuje používání fotografické techniky a videotechniky, nebo automatizovaných zařízení.

Princip metody

Vizuální kontrola zajišťuje vyhodnocování povrchových vad lidským okem. Kontrolu lze provádět pouze okem bez použití pomůcek, nebo za pomoci jednoduchých pomůcek – lupa, zrcátko, popřípadě endoskopy, fotokamery, videokamery apod. Zkoušený povrch musí být vždy dostatečně osvětlen denním či umělým světlem. Jedná se o NDT metodu, která je považována za základní NDT metodu, která by měla být provedena před každou další NDT zkouškou.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.