Profesionální Videoskopy GE – EVEREST

Naše videoskopické systémy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům moderních průmyslových kontrol a inspekcí. Nabízejí přenosné a inteligentní řešení s velkým množstvím dalších intuitivních funkcí. Toto spojení je činí ideálním nástrojem pro nepřímou vizuální kontrolu. K dispozici je široká řada videoskopů, fibroskopů a boroskopů s různými parametry a možnostmi. Řada našich videoskopů a jejich příslušenství umožňuje vytvářet nejuniverzálnější systémy vyhovující různým požadavkům kontroly.